profilovka.jpg

Ing.arch.Štěpán Havlík
autorizovaný architekt ČKA

obor architektura (A.1) - číslo autorizace 4750


Jsem architekt a pracuji v oboru od ukončení studia na Fakultě architektury ČVUT v roce 2008, získal jsem zkušenosti z různých atelierů viz moje
CV a portfolio z tohoto období. V roce 2018 zakládám svoji architektonickou kancelář a-sh.
Narodil jsem se v Ústí nad Labem a v současné době pracuji v Praze.
 

“V mojí práci vycházím vždy z místa a z pocitu, který ve mně vyvolává. Je pro mě důležité, abych znal prostředí, ve kterém mám tvořit něco nového. ”

 

 

 

  n