Meditační centrum Aumakua [Běchovice]
       
     
0002_naweb.jpg
       
     
0001_web.jpg
       
     
aumakua-pudorys.jpg
       
     
Meditační centrum Aumakua [Běchovice]
       
     
Meditační centrum Aumakua [Běchovice]

projekt/realizace: říjen 2018/prosinec 2018
studie / interier

V krásném klidném prostředí je nový prostor. Je to MÍSTO KLIDU - místo pro meditace, coachingy, cvičení jógy a jiná zajímavá setkání nad horkým šálkem vynikající kávy.

Filosofie projektu Aumakua (a prostor samotný) se skládá ze tří elementů:

- tělo (policová stěna)
- duše (zenová zahrada)
- mysl (stěna mysli -"mind wall")

Celkové uchopení prostoru pro meditaci vychází ze studování japonského estetického principu “wabi-sabi”, principu skryté krásy, která je dynamická a odehrává se mezi pozorovatelem a věcí samotnou. Podstata této krásy je její nedokonalost, nezachytitelnost a pomíjivost. Tento je však umožněn pouze pokud je mu věnován prostor - prostor “Ma”. “Ma” je čisté a esenciální prázdno mezi všemi věcmi, je pauzou v řeči plné slov. Je místem, kde mohou věci existovat sami o sobě a mít smysl. Je to prázdnota plná možností jako příslib, který má být naplňen.

Materiály jsou světlé a bílé pouze s jemnou, sotva znatelnou strukturou, která odkazuje na komplexnost přírody. Vystupují prvky, které ”promlouvají” svým sytým odstínem. Vše “zastřešuje” strop - vyšší princip, ke kterému je upoutána pozornost. Ten je díky svému materiálovému pojetí výrazným prvkem celého prostoru a tím je pro něj určující.

0002_naweb.jpg
       
     
0001_web.jpg
       
     
aumakua-pudorys.jpg