Požární zbrojnice [Dašice]
       
     
perspektiva_final_01.jpg
       
     
interier_final.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-pudorys1NP.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-pudorys2NP.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_ JIH.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_SEVER.jpg
       
     
PZ_Dasice_06- rez.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-podleny rez.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_Z+V.jpg
       
     
PZ_Dasice_situace_06-situace.jpg
       
     
 původní stav
       
     
Požární zbrojnice [Dašice]
       
     
Požární zbrojnice [Dašice]

projekt/ realizace: 2019/ —
studie
spoluautor: Ing.arch. David Hlouch
vizualizace

Architektonický návrh požární zbrojnice důsledně navazuje na konstrukční a hmotové řešení stávající stavby, která dále rozvíjí. Hmotovou kompozici doplňuje již výše popsaná věž na sušení hadic a doplnění korun obvodových stěn o nízké nadstřešní atiky jednotné výšky, jež dotváří čisté hmoty kvádrů.

Výrazným architektonickým prvkem je 20m vysoká věž na sušení požárních hadic. Svým objemem a provedením navazuje na hmotu nižšího křídla a na svém vrcholu je zakončena korunou prosvětlovacích skleněných tvarovek, jejichž specifickým osazením bude rovněž zajištěno přirozené provětrání a sušení.

Musí být zároveň zajišťeno spodní nasávání regulovatelnými otvory, aby byl vytvořen komínový efekt. Prosklená koruna stavbě propůjčí unikátní vzhled, který se v propojení volby materiálu s prosvětlovacími pásovými okenními otvory stane pro zbrojnici charakteristický. Možností je také efektové (či bezpečnostní) prosvícení koruny (i nasvícení fasády) věže.

Hlavními principy architektonických úprav obálky budovy jsou: sjednocení forem prosklení a ostatních výplní otvorů a zachování pravidelného rytmu nosných konstrukcí hlavního traktu. Tímto přístupem propůjčuje návrh nově celému objektu kultivovanost a adekvátní eleganci, přiměřenou účelu stavby. Severní fasádě tvořené 8 konstrukčními poli původních garážových stání dominuje pole adaptované na hlavní vchod do objektu. Slepé pole sousedící se vstupním pak vytváří prostor pro representativní znak sboru, stávající pamětní desku, případně další insignie či pamětní desky. Prostor hlavního vchodu je v celé šíři přistřešen prostou konzolou markýzy.

Jižní fasáda objektu rovněž vychází z původní stavby, reaguje však na nové dispoziční a provozní uspořádání vnitřních prostor jižního traktu. Jižnímu průčelí dominuje kromě věže a vrat 2 průjezdných garážových stání hasičské techniky zejména jednací místnost otevřená prosklením směrem ke sportovišti. Toto řešení významně rozšíří možnosti využití nového objektu požární zbrojnice při vzdělávacích, sportovních i společenských či kulturních akcích sboru, jednotky i města.

Západní fasáda je navržena bez stavebních otvorů, ve východní fasádě je umístěn pouze boční vchod do prostor posilovny přistřešený markýzou.

perspektiva_final_01.jpg
       
     
interier_final.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-pudorys1NP.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-pudorys2NP.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_ JIH.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_SEVER.jpg
       
     
PZ_Dasice_06- rez.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-podleny rez.jpg
       
     
PZ_Dasice_06-FASADA_Z+V.jpg
       
     
PZ_Dasice_situace_06-situace.jpg
       
     
 původní stav
       
     

původní stav